NOXy ADBLUE aditívum do auta DPF FAP 5L katalytická tekutina

SKU
219757368661
Dostupnosť
1-2 dní
Skladom 120ks
-27%
Zľavnená cena 6,90 € s DPH predtým 9,40 € s DPH

Balenie: 5L NOXy ADBLUE katalytická tekutá DPF FAP

Vodný roztok používaný v naftových motoroch pomocou technológie selektívnej katalytickej redukcie (SCR).

Znižuje emisie oxidov dusíka (NOx) škodlivých pre životné prostredie.

NOXy ADBLUE katalytická tekutina DPF FAP 5L aditívum do auta

noxy ad modrá adblue katalytická tekutina dpf fap 5l karus.sk

Vlastnosti:

Vodný roztok (močovina) používaný v naftových motoroch pomocou technológie selektívnej katalytickej redukcie (SCR).

Znižuje emisie oxidov dusíka (NOx) škodlivých pre životné prostredie.

Pred použitím skontrolujte, či je výrobok tesne uzavretý.

Neporušená pečať zaručuje originalitu a najvyššiu kvalitu produktu.

Uchovávajte obal tesne uzavretý.

Nedovoľte, aby sa tekutina vyliala.

Rozliatie ihneď utrite vlhkou handričkou.

Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Odporúčaná skladovacia teplota produktu je medzi - 11,5°C a 30°C, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.

V prípade kontaktu s pokožkou umyte veľkým množstvom vody.

V prípade kontaktu s očami vyplachujte niekoľko minút opatrne vodou a poraďte sa s lekárom.

Dodanie 5